نما شگاه

خط تولید لوله آبیاری قطره ای
Oct 31, 2018

لوازم آبیاری قطره ای - اعلامیه برای فیلتر

استفاده اگر caking فیلتر شن و ماسه یا خاک بیشتر باید شود کاملا تمیز شن و ماسه از فیلتر شنی فصل آبياري پس از بازرسی جامع انجام شده باید در صورت لزوم به اضافه کردن شن و ماسه جدید فیلتر. فیلتر هم باید در زمان تمیز شود. در زمستان آب در فیلتر باید خالی شود, در غیر این صورت خواهد شد توقف تجهیزات وقتی یخ آن.

فیلتر باید با توجه به جهت جریان در نصب شده است. هنگام استفاده از صفحه فیلتر حذف پوشش روی صفحه نمایش برای شستن بعد از هر آبياري و تعویض قطعات آسیب دیده. در پایان فصل آبیاری عناصر فیلتر باید در زمان برای تمیز کردن کامل حذف شده و اجزاء باید به طور کامل حفظ می شود.

Drip irrigation pipe production line  
تلفن: +86-22-63832001