اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
شرایط مناسب کمربند آبیاری قطره
May 19, 2017

1. برای کاشت محصولات گلخانه ای و گلخانه ای، کاهش بیماری ها و آفات حشرات، صرفه جویی در مواد شیمیایی و آفت کش ها و بهبود مزایای اقتصادی استفاده می شود.

2، برای آبیاری باغ، می تواند به طور موثر بهبود عملکرد، بهبود کیفیت میوه و کنترل رشد علف های هرز را به طور موثر.

3، مناسب برای پنبه، داروهای گیاهی چینی، هندوانه، سبزیجات مزرعه و دیگر انواع محصولات زراعی، بهبود مکانیزه کردن تلاش های کاشت.

4، کمربند آبیاری قطره ای را می توان در اطراف خم شدن ریدینگ، آسان برای کار گذاشتن.

تلفن: +86-22-63832001