اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تاریخچه توسعه تجهیزات آبیاری قطره ای
Oct 23, 2018

تجهیزات کمربند قطره قطره ای از محصولات و تکنولوژی اسرائیل حاصل شده است، پس از حدود 20 سال توسعه و نوآوری، سرعت تولید و کیفیت افتخار دنیا است. تا ژوئن 2018، توسعه تجهیزات به مرحله چهارم وارد شده است.

drip irrigation equipment
تلفن: +86-22-63832001