اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
یادداشت ها برای نوار نقاله آبیاری در حال ویرایش
May 19, 2017

لوله های آبیاری قطره ای و امیترها به راحتی وصل می شوند و نیاز به کیفیت آب بالا دارند، بنابراین فیلتر باید نصب شود؛

دو آبیاری قطره ای نمی تواند دمای محیط را در این زمینه تنظیم کند. این برای آبیاری انجماد مناسب نیست. در آبیاری سبزی، سیستم آبیاری قطره ای نمی تواند برای کود استفاده شود.

سه. سرمایه گذاری آبیاری قطره ای بالاتر است، ما باید مزایای اقتصادی محصولات کشاورزی را در نظر بگیریم؛

تلفن: +86-22-63832001