اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اطلاع از قطره تجهیزات آبیاری
May 19, 2017

جلوگیری از پلاگین سوراخ از گرفتگی. تمیز کردن فیلتر به طور منظم. هنگامی که استفاده از کود، حل و حذف ناخالصی. توجه به فشار آب. فشار متوسط ​​تا جلوگیری از پارگی باند نرم. نسبت تغذیه کود مناسب است. لوله های پلاستیکی خوب نگه دارید. در تابستان، لوله و تسمه نرم که بر روی زمین چیده شده باید جمع آوری شود زمانی که آنها در حال استفاده نیستند. آنها باید در نور و مکان دمای پایین ذخیره می شود. هنگامی که آنها استفاده می شود، آنها باید برای ترک، نشت یا مربا بررسی می شود، و باید دوباره پس از نگهداری مرتب شده اند.
تلفن: +86-22-63832001