اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
توسعه منابع آب حفاظت از آب در سال 2018 پیش بینی شده است بیش از 90٪ حمایت از فعال آب پر از هیئت مدیره کوتاه
Nov 28, 2017

وزارت مالیه نیاز دارد که همه محلات به طور موثر مدیریت و استفاده از منابع مالی برای تسریع در توسعه حفاظت از آب، تجزیه بودجه صادر شده، تقویت هماهنگی بودجه، افزایش مناطق پشتیبانی Laoshaobianqiong، تقویت مدیریت عملکرد صندوق، سرعت بالا بردن اجرای بودجه، بهبود بهره وری در استفاده از وجوه.
تلفن: +86-22-63832001